A dolgozat elméleti része a hiperkinetikus zavarra fekteti a hangsúlyt, melyet az általános iskolások körében vizsgáltam. A kutatás elméleti részére vonatkozóan a hipetkinetikus zavar tüneteit, jellemzőit szeretném bemutatni. A vizsgálatot összesen hat iskolában végeztem: három városi, illetve három vidéki iskolában. A gyerekek akik kitöltötték a kérdőívet V-VIII. -ik osztályos diákok. A kérdőív két részből tevődik össze, amely a demográfiai adatokat, hiperkinetikus zavar kérdőívet tartalmazza. A vizsgálat által szemléltetni szeretném, hogy egy osztályon belül hány gyereknél jelentkezik a felsorolt probléma, valamint a városi, vagy a vidéki gyerekek körében mutatható ki nagyobb gyakorisággal. Továbbá a vizsgálat céljai közé tartozik, hogy a fiúk vagy a lányok körében gyakoribb a hiperkinetikus zavar. A kiértékelés során célom, hogy szemléltessem a felvetett hipotézisek eredményeit.