A Marosvásárhely gyomflórájára utaló adatok régiek, ezért indokoltnak tartottuk az újabb és összehasonlító jellegű gyomflóra kutatásokat. 2009 május-július között fitocönológiai felvételeket végeztünk öt élőhelytípuson. A felvételeket szintetikus fitocönológiai bélyegekkel elemeztük és vizsgáltuk a védett gyomfajok, az inváziós neofitonok illetve a leggyakoribb gyomok élőhelypreferenciáját. A taxonok közül kevés jelent meg nagy gyakorisággal. A szegetális élőhelyeken az egyévesek dominálnak, míg ruderális és féltermészetes élőhelyeken az évelők jelennek meg tömegesen. Az átlagborítás igen alacsony, kevés faj esetén haladja meg értéke az 5%-ot. Kutatásaink során 3 vörös listás gyomfajt, 8 inváziós neofitont találtunk, ezek közül néhány csak kalászos kultúrában vagy bolygatott területen fordult elő. Adataink információt nyújtanak a város flórájának jelenlegi helyzetéről, illetve hozzájárulnak a honos és behurcolt fajok élőhelyének ismeretéhez.